Dzisiaj jest: 21.6.2024, imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Polityka prywatności

Wprowadzenie 
Do ochrony danych osobowych podchodzimy zawsze z największą starannością. Jako serwis skupiający osoby o podobnych zainteresowaniach, a także podmiot dostarczający informacje, czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z całokształtem naszej działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. 

Co to są dane osobowe i jak wygląda ich przetwarzanie? 
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 
Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Netkobieta.pl przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. 

Kiedy Polityka prywatności ma zastosowanie? 
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Netkobieta.pl jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Netkobieta.pl przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. 
Netkobieta.pl realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
Netkobieta.pl powołała inspektora danych osobowych, można się z nim skontaktować wysyłając e-mail pod adres: kontakt@netkobieta.pl


W jaki sposób i jakiego typu dane osobowe przetwarza Netkobieta.pl? 
Dla przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, 
a także celów dla których przetwarzane są dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. 
Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych. 
Pragniemy wskazać też, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą otrzymaną od osoby, której dotyczą konkretne dane osobowe. 

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Netkobieta.pl lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. mailingu, newslettera). 
Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową Netkobieta.pl lub korzystające z usług świadczonych przez Netkobieta.pl drogą elektroniczną (np. kontakt, newsletter itp.), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. 
Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, (najczęściej jest to imię, nazwisko, adres email)- stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Cookies 
W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Netkobieta.pl.
Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić: 
(utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, monitoringu dostępności usług, czy potwierdzeń podczas zapisu do newslettera). 

Netkobieta.pl korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: 
- monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW; 
- zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej; 
- kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść; 
- badanie zapisów na newslettery; 
- wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce; 
- wykorzystanie narzędzia do komunikacji; 
- integracja z portalem społecznościom. 

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy: 
- Google Analytics (więcej na Google Analytics: tools.google.com); 
- Facebook (więcej na stronie: www.facebook.com) 

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów Netkobieta.pl obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy. 
Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych. 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Netkobieta.pl lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Dalsze informacje na ten temat znajdują się w informacjach ogólnodostępnych na temat cookies. Zastrzegamy jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranych sekcji. 

Logi systemowe zapisywane podczas przeglądania stron serwisu 
Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. 
Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu. 

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

Inne dane. 
Co do zasady Tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, zamawianiu e-booków, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe. 

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych. 
Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że: 
- na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych, 
- na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane 
- jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies 
- profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji 
- profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji. 

Podstawy prawne przetwarzania 
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów Netkobieta.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład: 
- dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą; 
- dane osobowe osób, które korzystają z naszych sklepów internetowych i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania ciążącej na nas umowy; 
- niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów statystycznych, podatkowych i rachunkowych. Jak długo przetwarzamy dane osobowe? 
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Netkobieta.pl. W obowiązujących politykach prywatności, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że: 
- w przypadku, gdy KiełlkiSmaku.pl przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika; - w przypadku, gdy Netkobieta.pl przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; - w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 5 lat. 


Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich? 
Netkobieta.pl nie przekazuje zebranych danych osobom trzecim. Wykorzystujemy je w wskazanych wyżej celach tylko na potrzeby własne. Dane przechowywane są z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i przetwarzane przez dostawców usług na potrzeby naszego serwisu. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Netkobieta.pl przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być: - ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy) 
- podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Netkobieta.pl 
- podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Netkobieta.pl
- pozostali podwykonawcy Netkobieta.pl, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Netkobieta.pl, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy. 
- organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej. 
(przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu). 

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? 
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Netkobieta.pl jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@netkobieta.pl
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. 
Dostęp do danych osobowych 
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@netkobieta.pl

Zmiana danych osobowych 
Zmiany, w tym aktualizacja swoich danych osobowych, które przetwarza Netkobieta.pl można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: kontakt@netkobieta.pl

Wycofanie zgody 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adreskontakt@netkobieta.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. 
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy: 
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła, 
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. 

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych 
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres kontakt@netkobieta.pl
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Netkobieta.pl albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych. W przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi 
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres kontakt@netkobieta.pl
Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. 
Osoby, których dane osobowe przetwarza Netkobieta.pl , mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


Czytając, przeglądając, czy używając stronę Netkobieta.pl akceptujesz powyższe zasady korzystania z tego serwisu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie korzystaj z naszego serwisu.Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności? 
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 12.05.2018 r.

 

Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie, albo pragnął dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres: kontakt@netkobieta.pl

KOSMETYKI NATURALNE***KOLAGEN NATURALNY w PROMOCYJNEJ CENIE***Użyj kodu rabatowego: (netkobieta57) ***